Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

pośrednik turystyczny

(Turystyka), przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Tekst pierwotny: Dz.U.1997.133.884, Tekst jednolity: Dz.U.2004.223.2268

Publikacje powiązane tematycznie
Trzos A., 2001. Zabezpieczenie medyczne imprez masowych. F.H.U. Grzegorz Słomczyński Kraków
Rapacz A., 1988. System funkcjonowania terenowych przedsiębiorstw turystycznych. Wydaw. Uczelniane AE Wrocław
Rapacz A., 2001. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej. Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego Wrocław
Rapacza A., 1998. Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku. Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego Wrocław
Mazur J., 1993. Marketing usług turystycznych. First Business College Warszawa
Milian L., 2000. Przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo turystyczne : socjopsychologiczne uwarunkowania sukcesu. PC Częstochowa
Marcinkiewicz C., 2005. Marketing usług turystycznych. Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Częstochowa
Marcinkiewicz C., 2003. Marketing turystyczny. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki Częstochowa
Łuczak J., 1978. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa turystycznego. AWF Wrocław
Kornak A., Rapacz A., 2001. Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego Wrocław
Kornak A., 1991. Marketing usług turystycznych. Wydaw. Uczelniane AE Wrocław
Kornak A. (red.) Zarządzanie turystyką. Wydaw. Naukowe PWN Warszawa
Komorowska A. (red.), 1977. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa turystycznego : praca zbiorowa. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego Wrocław
Kaczyńska I, Kaczyński T., 2006. Polska : festyny, turnieje, zloty, jarmarki. Sport i Turystyka – Muza Warszawa
Jędrzejczyk I., 2000. Nowoczesny biznes turystyczny : ekostrategie w zarządzaniu firmą. Wydaw. Naukowe PWN Warszawa
Gołembskiego G. (red.), 2007. Przedsiębiorstwo turystyczne : ujęcie statyczne i dynamiczne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa
Gołembski G., Bednarczyk M. (red.), 2006. Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym: człowiek, przestrzeń, przedsiębiorstwo. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Poznań
Gołembski G., 1998. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej. AE Poznań
Gałecki R., Kuczyński J., 1984, Ekonomika przedsiębiorstw turystycznych. AE Poznań
Chudoba T., 2000. Marketing w biurach podróży : turystyka przyjazdowa. Wiedza i Życie Warszawa
Boduen – Ciesielski W., 1998. Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Wydaw. Uczelniane PK Koszalin
Altkorna J., 1980. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych. AE Kraków
Altkorn J., 1995. Marketing w turystyce. Wydaw. Naukowe PWN Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt