Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

postacie pracy fizycznej

(ergonomia w leśnictwie), we współczesnych postaciach pracy fizycznej występuje rosnąca tendencja do zwiększonego udziału w pracy fizycznej pracy statycznej  tj. wykonanej siłą mięśni utrzymywanych w  stałym  położeniu. Jednocześnie  zmniejsza  się  zakres  i  intensywności   pracy  dynamicznej  (wykonywanej dzięki ruchom mięśni ). Jako przykład można podać pracę operatorów nowoczesnych maszyn w leśnictwie (skiddery, harvestery, forwardery). Równocześnie z tymi tendencjami w pracy fizycznej pojawia się zjawisko monotonii, polegające na stałym wykonywaniu tych samych czynności bądź odbieranie tego samego rodzaju sygnałów informacyjnych, oraz  monotypii,  tj.  wykonywaniu  tych samych ruchów roboczych, przykładem dla monotypii jest praca przy taśmie produkcyjnej, natomiast dla drugiego zjawiska - np. praca przy obsłudze urządzeń radarowych.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Sowa J. M. 1995. Ergonomia i ochrona pracy leśnictwie. Materiały do wykładów, KULiD, AR Kraków

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt