Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

potas

(Gleboznawstwo leśne), potas (K) to pierwiastek metaliczny z grupy litowców. W przyrodzie występuje w wielu minerałach: karnalicie KCl·MgCl2·6H2O, kainicie KCl·MgSO4·3H2O, sylwinie KCl, saletrze potasowej KNO3, polihalicie K2SO4·MgSO4·2CaSO4·2H2O, a także w krzemianach i glinokrzemianach, jak np. → ortoklaz, → biotyt oraz organizmach roślinnych i zwierzęcych. Jony potasu są niezbędnym makroelementem dla roślin i zwierząt. W związkach chemicznych zawsze jest jednowartościowy. Jest bardzo aktywny chemicznie. Praktycznie wszystkie sole potasu są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Sole potasu barwią płomień na kolor fioletowy. Potas jest środkiem redukującym i katalizatorem w chemii organicznej. Zawartość potasu w glebach prezentuje → Atlas gleb leśnych Polski.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Gorlach E., Mazur T. 2001. Chemia rolna. Podstawy żywienia i zasady nawożenia roślin. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, ss. 347.

Publikacje powiązane tematycznie

Gorlach E., Mazur T. 2001. Chemia rolna. Podstawy żywienia i zasady nawożenia roślin. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, ss. 347.
Gorlach E. 2003. Przewodnik do ćwiczeń z chemii rolnej. Praca zbiorowa pod redakcją Eugeniusza Gorlacha. Skrypt. Wydanie III poprawione, Wyd. AR Kraków, ss. 162.
Mercik S. 2004. Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Wyd. SGGW, ss. 287.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt