Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

potencjalna produkcyjność siedliska leśnego

(siedliskoznawstwo leśne), (naturalne możliwości produkcyjne) – zdolność produkcyjna siedliska w stanie zbliżonym do naturalnego. W praktyce leśnej określana jest dla drzewostanów o składzie gatunkowym właściwym dla danej odmiany siedliskowego typu lasu na podstawie przeciętnego rocznego przyrostu miąższości drzewostanu; może być określana także na podstawie produkcji rocznej biomasy (nadziemnej i podziemnej).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt