Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

potencjalne terytorium życiowe gatunku fauny, wymagające specjalnej ochrony

(ochrona przyrody, natura 2000)
a) powierzchnia kołowa, której środkiem jest, ustalone w ramach inwentaryzacji przyrodniczej lub inwentaryzacji dla potrzeb oceny zasadniczej, miejsce stałego przebywania, poza okresem aktywności dobowej, osobników, będących przedstawicielami gatunku fauny, wymagającego specjalnej ochrony,  zaś promieniem, podawana w bibliografii, odległość, na którą osobniki te oddalają się od miejsca stałego przebywania w ramach aktywności dobowej albo 
b) zbiór biotopów, potrzebnych życiowo osobnikom, będącym przedstawicielami gatunku fauny, wymagającego specjalnej ochrony, przylegających lub sąsiadujących z biotopem, w obrębie którego osobniki te zostały zidentyfikowane  w ramach inwentaryzacji przyrodniczej lub inwentaryzacji dla potrzeb oceny zasadniczej, o ile łączna powierzchnia tych biotopów, liczona wraz z biotopem, w którym dokonano identyfikacji, odpowiada co najwyżej, ustalonemu na podstawie bibliografii, areałowi możliwej penetracji terenu przez osobniki danego gatunku w ramach cyklu aktywności dobowej.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt