Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

potencjalny obszar rozprzestrzeniania się gatunku flory, wymagający specjalnej ochrony

(ochrona przyrody, natura 2000), powierzchnia wszystkich biotopów przylegających lub sąsiadujących z biotopem, w którym, w trakcie inwentaryzacji przyrodniczej lub inwentaryzacji przyrodniczej dla potrzeb oceny zasadniczej,  stwierdzono występowanie gatunku flory, wymagającego specjalnej ochrony,  o ile biotopy te, w świetle danych bibliograficznych, stanowią biotopy danego gatunku flory, zaś łączna ich powierzchnia, liczona wraz z powierzchnią biotopu , w którym stwierdzono występowanie danego gatunku, wymagającego specjalnej ochrony, odpowiada  co najwyżej jego zdolności dyspersyjnej, ustalonej na podstawie danych bibliograficznych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Konrad Tomaszewski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt