Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

potrzos

(zoologia leśna,ptaki), (łac. Emberiza schoeniclus, ang. Reed Bunting) ptak z rodziny Emberizidae (trznadlowate), rzędu Passeriformes (wróblowe). Długość ciała 13,5-15,5 cm, masa ciała 16-25 g. Wyraźny dymorfizm płciowy. Samiec w szacie godowej wyróżnia się czarną głową z białym wąsem, oddzieloną białą obrożą od brązowego wierzchu ciała z brunatnymi smugami i rdzawymi skrajami lotek. Samica brązowo-szara z czarnym wąsem, jasną brwią i brązowymi policzkami. W Polsce szeroko rozpowszechniony gatunek lęgowy. Zamieszkuje trzcinowiska, wilgotne zakrzaczone łąki. Gniazdo zakłada na ziemi lub na roślinach zielnych. W okresie IV-VII składa 4-5 jaj, które wysiaduje samica przy niewielkiej pomocy samca przez 12-15 dni. Wyprowadza 1-2 lęgi w roku. Gatunek wędrowny, przeloty III-IV i IX-XI, część osobników zimuje w kraju. Pożywienie: nasiona, wiosną owady i pająki. Liczebność w Polsce szacowana na 200-500 tysięcy par. Gatunek objęty ochroną ścisłą.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Dariusz Graszka - Petrykowski

Publikacje powiązane tematycznie

Aulak W., Rowiński P. 2010. Tablice biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cramp S. (red.) 1977-1994. The Birds of the Western Palearctic. T. I-IX. Oxford University Press, Oxford
Sikora A. i in. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań
Svensson L. 2012. Ptaki. Przewodnik Collinsa. Multico, Warszawa
Tomiałojć L., Stawarczyk S. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław

Zdjęcia

Rysunki

potrzos

Tabele

potrzos

Mapy

potrzos

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt