Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

powszechne korzystanie ze środowiska

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), korzystanie ze środowiska bez użycia instalacji, w celu zaspokojenia potrzeb osobistych oraz gospodarstwa domowego, w tym wypoczynku oraz uprawiania sportu, w zakresie: 1) wprowadzania do środowiska substancji lub energii; 2) innych niż wymienione w pkt 1 rodzajów powszechnego korzystania z wód w rozumieniu ustawy - Prawo wodne.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 4 ust. 1

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt