Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

poziom glejowy - poziom oglejenia

(inżynieria leśna, hydrologia), strefa wód i skał (lub wód i gleb) wyróżniana często w profilach pionowych na różnej głębokości, lecz raczej płytko, w obrębie której zachodzą procesy glejowe (strefowość hydrogeochemiczna pionowa). Poziom glejowy charakteryzuje się warunkami słabo redukcyjnymi i bardzo ograniczoną ilością występujących związków siarki. W poziomie glejowym zachodzą procesy redukcji związków żelaza (+3) do żelaza (+2) – łatwiej migrujących w wodach podziemnych. Jeśli do poziomu glejowego nastąpi dopływ tlenu, np. w wyniku obniżenia zwierciadła wód podziemnych, może się utworzyć poziom glejowy oksydacyjny, w obrębie którego następuje utlenienie kationów Fe3+ do Fe2+ i wytrącanie ich w postaci tlenków (wodorotlenków) barwiących rdzawo osad.ang. gley horizon
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Słownik hydrogeologiczny. Praca zbiorowa pod red. J. Dowgiałło, A. Kleczkowski, A. Macioszczyk, A. Rożkowski. PIG, Warszawa, 2002

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt