Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

poziomy główne mineralne

(Gleboznawstwo leśne), W klasyfikacji gleb w lasach wyróżnia się następujące poziomy główne mineralne:
A – poziom próchniczny. Jest to powierzchniowy poziom wzbogacony w materię organiczną, ciemno zabarwiony, wyraźnie oddzielający się od głębszych poziomów, zwykle najsilniej przerośnięty korzeniami roślin. Wchodzi w skład typów próchnic leśnych: → mull, → moder i często w formie szczątkowej w → mor. W klasyfikacjach międzynarodowych odpowiada on poziomowi diagnostycznemu → mollic.
E - poziom wymywania. Jest to poziom mineralny występujący pod poziomem próchnicznym O lub A i nad poziomem wzbogacenia B. Przyjmuje dwie postacie: Ees i Eet. Poziom Ees to → albic w glebach bielicowych, a poziom Eet to → luvic w glebach płowych.
B – poziom wzbogacenia. Jest to poziom mineralny występujący pod poziomem A lub pod Eet lub pod Ees przyjmujący cztery postacie: Bbr jako poziom diagnostycznycambic, podstawa wyróżniania typu → gleby brunatne, Bv jako poziom diagnostycznysideric, podstawa wyróżniania typu → gleby rdzawe, Bt jako poziom diagnostycznyargic, podstawa wyróżniania typu → gleby płowe i Bhfe jako poziom diagnostycznyspodic, podstawa wyróżniania typu → gleby bielicowe.
C – poziom skały macierzystej. Jest to → skała, zalegająca w dolnej części profilu glebowego. Nie jest (lub jest częściowo) objęty przemianami wywoływanymi przez → procesy glebotwórcze.
G – poziom glejowy. Jest to poziom mineralny w którym dominuje → glejowa mozaika barw. Są to odcienie barw niebieskawa, zielonkawa, oliwkowa, jednolite lub plamiste. Są one wywołane procesami → redukcja i utlenienie w procesach geochemicznych przez → warunki beztlenowe w glebie inicjujące → warunki redukcyjne. Oglejenie gruntowe określa się symbolem G, a oglejenie opadowe – symbolem Gg.
D – podłoże mineralne. Skała mineralna luźna zalegająca pod warstwą organiczną.
R – lite podłoże skalne.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja gleb leśnych Polski 2000. Praca zbiorowa. CILP.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja gleb leśnych Polski 2000. Praca zbiorowa. CILP Warszawa.
Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007. Charzyński P., Bednarek R., Kabała C. (tłum. i red.) 2009, ISBN: 978-83-231-2425-2. Published by the arrangement with the FAO and UN by Nicolaus Copernicus University.
World Reference Base for Soil Resources. FAO, ISRIC, Rome 1998. Systematyka gleb Polski 1989. Roczn. Glebozn. 40, 3/4, Warszawa.

Powiązane hasła

poziomy główne organiczne

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt