Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

pozwolenie na użytkowanie

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), decyzja administracyjna inspektora nadzoru budowlanego pozwalająca na użytkowanie obiektu budowlanego. Decyzja wymagana jest: 1) gdy było wydane pozwolenie na budowę obiektu budowlanego i jest on zaliczony do kategorii V, IX–XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII–XXX (załącznik do Ustawy Prawo budowlane Dz.U. 2010 Nr 243, poz. 1623); 2) gdy użytkowanie obiektu ma nastąpić przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych; 3) w przypadku wprowadzenia zmian w obiekcie budowlanym po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz stwierdzenia przez inspektora nadzoru budowlanego samowolnego naruszenia warunków pozwolenia na budowę.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 z póź. zm.)

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt