Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

pozwolenie wodnoprawne

(inżynieria leśna, hydrologia), pozwolenie wodnoprawne jest konstytucyjnym aktem administracyjnym wydawanym przez organy gospodarki wodnej na szczególne korzystanie z wód w zakresie: eksploatacji urządzeń wodnych, urządzeń służących do ujmowania wód podziemnych, oczyszczania ścieków, gospodarowania wodą w zlewniach i prowadzenia robót budowlanych w dziedzinie gospodarki wodnej, odwodnień budowli i zakładów górniczych. Pozwolenie wodnoprawne stanowi także uzgodnienie miejsca ujęcia wód podziemnych. Jest wydawane na podstawie operatu wodnoprawnego na czas oznaczony i podlega cofnięciu lub ograniczeniu bez odszkodowania w przypadku niespełnienia określonych w nim warunków przez użytkownika ujęcia. Wydanie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenie wodnoprawne jest wydawane przez organ administracji państwowej w postępowaniu nazywanym rozprawą wodnoprawną. W pozwoleniu wodnoprawnym określa się dopuszczalne natężenie i ograniczenia poboru, a w przypadku zrzutu ścieków – ich stan, skład chemiczny i dopuszczalny ładunek zanieczyszczeń. W pozwoleniu wodnoprawnym może być określone zobowiązanie dla użytkownika do określonego sposobu gospodarowania wodą. Pozwolenie wodnoprawne może uzyskać zarówno osoba fizyczna, jak i podmiot gospodarczy. Pozwolenia wodnoprawnego. nie wymaga: wykonywanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m, pobór wód powierzchniowych i podziemnych w ilości poniżej 5 m3/d, a także wykonywanie otworów wiertniczych do badań sejsmicznych przy użyciu płuczki wodnej.ang. water exploitation permission
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Słownik hydrogeologiczny. Praca zbiorowa pod red. J. Dowgiałło, A. Kleczkowski, A. Macioszczyk, A. Rożkowski. PIG, Warszawa, 2002

Powiązane hasła

szczególne korzystanie z wód

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt