Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

pozyskiwanie drewna

(użytkowanie lasu), ścinka, okrzesanie, manipulacja, wyrób sortymentów, odbiór drewna (magazynowe zainwentaryzowanie sortymentów drzewnych przygotowanych do sprzedaży). W zakres pozyskiwania drewna wchodzą także prace wstępne, takie jak wyznaczenie powierzchni manipulacyjnej, szacunek brakarski, zaplanowanie technologii prac itp. oraz prace zakończeniowe polegające głównie na uprzątnięciu powierzchni w sposób umożliwiający odnowienie drzewostanu. Pozyskiwanie drewna jest głównym celem użytkowania rębnego. Natomiast w użytkowaniu przedrębnym (trzebieże, czyszczenia późne) pozyskiwanie drewna jest uboczną konsekwencją pielęgnacji drzewostanów. 
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Dieter F. Giefing

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt