Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

pracownik

(bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie), osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, która ukończyła 18 lat i posiada stosowne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U.z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

Powiązane hasła

pracownik młodociany

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt