Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

pradolina

(Gleboznawstwo leśne), szerokie i bardzo długie doliny o płaskim dnie ukształtowane przez ogromne rzeki wypływające z przedpola roztapiającego się → lądolodu, płynące na ogół w kierunku zachodnim, zgodnie z ogólnym nachyleniem kontynentu europejskiego. Na ogół są wykorzystywane współcześnie przez rzeki, ale tylko w niewielkiej części ich szerokości i na wybranych odcinkach. Szerokość pradolin na terenie Polski wynosi od 2 do 20 i więcej km. Charakteryzuje je płaskie, często zabagnione, piaszczyste dno, ograniczone stromymi nieraz krawędziami o znacznej wysokości. Pradoliny są często wypełnione piaskami rzecznolodowcowymi, które są ubogie glebotwórczo, a w przeszłości nie pokryte roślinnością, ulegały zwydmieniu. W Polsce jest wiele pradolin, a największymi są: Pradolina Warszawsko-Berlińska i Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Mojski E. J. 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. PIG Warszawa.
Klimaszewski M.1994. Geomorfologia Polski, t. 1 i 2, PWN, W-wa.
Starkel L. (red.) 1999. Geografia Polski - Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Klimaszewski M.1994. Geomorfologia Polski, t. 1 i 2, PWN, W-wa.
Starkel L. (red.) 1999. Geografia Polski - Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa.
Allen P. A. 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. PWN Warszawa.
Lindner L. (red.), 1992. Czwartorzęd, osady, metody badań, stratygrafia. Wyd. PAE, Warszawa.

Powiązane hasła

lądolódplejstocen

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt