Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

prawa podmiotwe

(zarząd przypadający oraz sprawowany przez Lasy Państwowe), zbiór uprawnień:

1) przyznany (przysługujący) osobom fizycznym lub prawnym na mocy powszechnych aktów normatywnych lub w wykonaniu przepisów powszechnych aktów normatywnych;

2) podlegający ochronie prawnej;

3) wchodzący najczęściej w skład:

a) jednostki organizacyjnej, w tym posiadającej osobowość prawną,

b) gospodarstwa domowego, w tym ułomnego gospodarstwa domowego;

4) służący zabezpieczeniu interesów osoby fizycznej (w tym funkcjonującej w ramach gospodarstwa domowego lub ułomnego gospodarstwa domowego) oraz osoby prawnej w stosunkach cywilnoprawnych, regulowanych w szczególności przez kodeks cywilny oraz przez przepisy właściwe w sprawach praw autorskich i praw pokrewnych;

5)      dający ww. osobom możność swobodnego działania pod warunkiem spełnienia warunków, zdefiniowanych w hipotezach norm prawnych, oraz zachowania trybów i sposobów postępowania, określonych w dyspozycjach tych norm - w tym dający możność:

a) oddziaływania na określone dobro majątkowe, np. na rzeczy,

b) żądania określonego zachowania od innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, reprezentującej te osoby,

c) wpływania na sytuację prawną – własną, innych osób oraz jednostek organizacyjnych je reprezentujących bez ich udziału.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Konrad Tomaszewski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt