Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

prawo rzeczowe

(zarząd przypadający oraz sprawoany przez Lasy Państwowe), szczególny przypadek prawa podmiotowego; prawo podmiotowe o charakterze bezwzględnym: 

1) mające za przedmiot zainteresowania rzecz (przypisane do danej rzeczy lub związane z daną rzeczą);

2) używane zgodnie z przepisami regulującymi prawne korzystanie z tej rzeczy;

3) obejmujące:

a) prawo własności rzeczy, tj. prawnie zagwarantowaną możliwość pełnego rozporządzania jakąś rzeczą, skutkującą w szczególności tym, że ten, do kogo należy prawo własności (właściciel) względem rzeczy ma uprawnienia do jej:

- posiadania samoistnego po nabyciu, w tym nabyciu przez wytworzenie dla siebie samego,

- zwykłego używania,

- pobierania pożytków i innych dochodów z rzeczy,

- zbywania, w tym poprzez obciążanie prawem użytkowania wieczystego, ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz prawami obligacyjnymi,

- przetwarzania, zużywania lub zniszczenia –

z zachowaniem granic korzystania z rzeczy: określonych w przepisach ustawowych, a ponadto wyznaczonych przez zasady współżycia społecznego i społeczno-gospodarcze przeznaczenie danego prawa własności,

b) prawo użytkowania wieczystego,

ograniczone prawa rzeczowe.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Konrad Tomaszewski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt