Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Prawo Shelforda (2) - walencja ekologiczna

Opis
Zgłoś uwagę

(Ekologia lasu, podstawowe zasady, prawa i teorie ekologiczne), ze względu na przedział tolerancji można podzielić organizmy na: Eurybionty - organizmy o szerokim przedziale tolerancji i Stenobionty - organizmy o wąskim przedziale tolerancji. W przypadku wody – są to organizmy eury- lub stenohydryczne, temperatury – organizmy eury- lub stenotermiczne, pokarmu – organizmy eury- lub stenofagiczne, warunków środowiskowych – organizmy eury- lub stenotopowe. Organizmy mogą mieć szeroki zakres tolerancji względem jednego czynnika, a wąski względem innego. Organizmy o szerokim zasięgu występowania mają najczęściej szeroki zakresie tolerancji względem wielu czynników. Granice tolerancji organizmów mogą podlegać zmienności sezonowej. W przypadku organizmów danego gatunku obserwujemy zmienność granic tolerancji w zależności od stadium rozwojowego osobnika (wieku) oraz geograficznego występowania populacji (rasy, ekotypy).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Jerzy Modrzyński (na podstawie: Szymański S. (2000): Ekologiczne podstawy hodowli lasu. PWN, Warszawa)

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Szymański S. (2000): Ekologiczne podstawy hodowli lasu. PWN, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt