Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

prawo własności wód

(inżynieria leśna, hydrologia), zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo wodne z 2001 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951), wody stanowią własność państwa, innych osób prawnych albo osób fizycznych. Przedmiotem własności w prawie własności wód jest sama woda bez zbiornika, w którym się znajduje. Powierzchniowe wody stojące oraz wody w studniach i rowach stanowią własność właścicieli gruntów, na których się znajdują. Wody takie stanowią części składowe nieruchomości. W stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, znajdujących się w granicach nadleśnictwa uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa mogą być w określonym zakresie powierzone, w drodze porozumienia (po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej) nadleśniczemu.ang. water property right
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Słownik hydrogeologiczny. Praca zbiorowa pod red. J. Dowgiałło, A. Kleczkowski, A. Macioszczyk, A. Rożkowski. PIG, Warszawa, 2002

Powiązane hasła

prawo wodne

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt