Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

preferencje siedliskowe płazów

(zoologia leśna, płazy), poszczególne gatunki płazów charakteryzują się odmiennymi wymaganiami środowiskowymi w zakresie cech miejsc składania jaj, wielkości zasiedlanych zbiorników wodnych i parametrów siedlisk letnich. Pod względem tych wymagań polskie płazy można podzielić na kilka grup:
(1) płazy trenów zalesionych (żaba dalmatyńska (zwinka), salamandra plamista, ropucha szara, w pewnym stopniu traszka górska i żaba trawna),
(2) gatunki terenów podmokłych i o wysokim poziomie wód gruntowych - bagniska, trzęsawiska, moczary, zalesione błonia (żaba moczarowa, kumak nizinny, rzekotka drzewna, w pewnym stopniu żaba trawna),
(3) gatunki luźnego, sypkiego podłoża (grzebiuszka ziemna, ropucha paskówka),
(4) gatunki terenów o ubogiej szacie roślinnej (ropucha paskówka, kumak górski),
(5) gałęzie i liście drzew (rzekotka drzewna).
Typowe dla poszczególnych gatunków siedliska opisano w tabeli pod hasłem 'występowanie i rozmieszczenie płazów w Polsce'.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Blab J. i Vogel H. 1999. Płazy i gady Europy Środkowej. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Gierliński G., Grabowska J., Grabowski M., Jaskuła R. 2014. Ilustrowana encyklopedia płazów i gadów Polski. DOM WYDAWNICZY PWN Sp. z o.o., Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

preferencje siedliskowe płazów

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt