Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

próba czystości nasion

(hodowla lasu, szkółkarstwo), czynność zmierzająca do wydzielenia frakcji nasion czystych i zanieczyszczonych, na podstawie różnicy w ich wyglądzie zewnętrznym lub na podstawie różnicy w masie. W analizie czystości nasion wyróżnia się 3 zasadnicze frakcje: nasiona czyste; nasiona inne (obce); zanieczyszczenia.
Nasiona czyste wybiera się na podstawie przynależności gatunkowej, kształtu, wielkości i wyglądu zewnętrznego okryw nasiennych. Do frakcji innych (obcych) zalicza się nasiona innych gatunków, nie zakwalifikowanych jako gatunek podstawowy (badany), lub gatunku znalezionego w próbce w mniejszej ilości od gatunku dominującego. Frakcję zanieczyszczeń stanowią pozostałe składniki analizowanej próbki nasion, nie zaliczone do nasion czystych i nasion innych. Stanowią je również owocostany, co do których jest pewność, że nie zawierają nasion, a także same nasiona, o ile jest oczywiste, że nie zawierają zarodka.
Analizę czystości prowadzi się w celu oznaczenia procentowej zawartości masy czystych nasion badanego gatunku w ogólnej masie materiału siewnego (czystości), aby określić wartość siewną; oraz wydzielenia frakcji czystych nasion badanego gatunku przeznaczonych do dalszych analiz, prowadzonych w procesie oceny nasion, takich jak oznaczanie masy 1000 sztuk i żywotności.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zasady i metodyka oceny nasion w Lasach Państwowych. Praca zborowa pod red. A. Załęskiego. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa 2000

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt