Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

proces bielicowania

(Gleboznawstwo leśne), proces bielicowania (proces eluwialny) to rozkład minerałów pierwotnych i wtórnych w górnej, mineralnej części profilu glebowego i wymywanie produktów tego rozkładu wraz z substancjami próchnicznymi w głębsze warstwy gleby. Kwasy próchniczne wzbogacone w żelazo i glin tworzą łatwo rozpuszczalne kompleksy próchniczno-żelaziste i próchniczno-glinowe przemieszczające się z poziomu eluwialnego (→ albic) głębiej i osadzają w poziomie iluwialnym (→ spodic). W procesie tym powstają → gleby bielicowe z dwoma poziomami diagnostycznymi → albic i → spodic. Nasilenie procesu bielicowania jest powodowane kwaśnymi roztworami, które generuje → próchnica nadkładowa, zwłaszcza typu → mor. Występowanie w profilu poziomów albic i spodic jest warunkiem klasyfikowania gleby w lasach jako → gleby bielicowe. W glebach uprawnych bielicowych jako kryterium diagnostyczne przyjęto tylko poziom spodic.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Uggla H., Uggla Z. 1979. Gleboznawstwo leśne. PWRiL. Warszawa.
Klasyfikacja gleb leśnych Polski 2000. Praca zbiorowa. CILP.

Publikacje powiązane tematycznie

Uggla H., Uggla Z. 1979. Gleboznawstwo leśne. PWRiL. Warszawa.
Klasyfikacja gleb leśnych Polski 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013. Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Powiązane hasła

procesy glebotwórcze

Zdjęcia

proces bielicowania - poziomy Ees (albic) i Bhfe (spodic) jako wynik jego działania

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt