Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

proces budowlany

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), zwany też inwestycyjnym procesem budowlanym, to zespół działań prowadzących do realizacji zamierzonego celu budowlanego. Obejmuje główne etapy działań: przygotowanie dokumntacji budowlanej, wykonanie obiektu budowlanego (budowa, przebudowa, nadbudowa, remont) i zakończenia prac oraz użytkowania. Proces budowlany może przebiegać w następujacej kolejności: 1) sporządzenie programu funkcjonalo-technologicznego obiektu budowlanego, 2) uzyskanie dokumentacji geodezyjnej działki budowlanej, 3) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), 4) dokument stwierdzający prawo do terenu na cele budowlane, 5) uzyskanie technicznych warunków przyłączenia mediów, 6) sporządzenie projektu budowlanego, 7) złożenie wniosku o pozwolenie na budowę z uzyskaniem decyzji i jej uprawomocnienie, 8) przystąpienie do robót budowlanych, 9) zkończenie budowy i uzskanie decyzji na użytkowanie, 10) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
G. Trzciński. 2004. Budownictwo Leśne. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt