Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

proces rdzawienia

Opis
Zdjęcia
Zgłoś uwagę

(Gleboznawstwo leśne), proces rdzawienia to powstawanie słabo ruchomych kompleksów próchnicy z półtoratlenkami, które wraz z wolnymi tlenkami żelaza i glinu nie ulegają przemieszczaniu w głąb gleby, lecz pozostają w obrębie poziomu i tworzą rdzawe otoczki na ziarnach mineralnych gleby. Proces ten przebiega szczególnie intensywnie tuż pod poziomem próchnicy stanowiąc poziom rdzawienia Bv → sideric. W glebach rdzawych ma miejsce znaczne nagromadzenie niekrzemianowych form półtoratlenków i jest widoczna niska zawartość kwasów próchnicznych. W powierzchniowych poziomach mineralnych stosunek molowy węgla organicznego do sumy glinu i żelaza, oznaczanych w wyciągu pirofosforanowym, nie przekracza wartości 25.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Uggla H., Uggla Z. 1979. Gleboznawstwo leśne. PWRiL. Warszawa.
Klasyfikacja gleb leśnych Polski 2000. Praca zbiorowa. CILP.

Publikacje powiązane tematycznie

Uggla H., Uggla Z. 1979. Gleboznawstwo leśne. PWRiL. Warszawa.
Klasyfikacja gleb leśnych Polski 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013. Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

proces rdzawienia - poziomy Bv i BvC jako wynik jego działania

Zgłoś uwagę do hasła

Powiązane hasła

procesy glebotwórcze

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt