Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

procesy glebowe

(Gleboznawstwo leśne), wszystkie procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne przebiegające w glebach, zarówno nie wykształconych, jak i w słabo wykształconych oraz w pełni ukształtowanych. Na procesy te składają się:
1) → rozkład – proces rozkładu szczątków organicznych,
2) funkcjonujące zarówno w skałach jak i w glebach → wietrzenie skał i minerałów,
3) dalsze ciągłe geochemiczne przekształcanie produktów wietrzenia i rozkładu,
4) → redukcja i utlenienie w procesach geochemicznych,
5) przemieszczanie mineralnych i organicznych składników gleby w jej obrębie i poza nią, → bioturbacja, → ługowanie,
6) selektywne odkładanie produktów wszystkich procesów w profilu glebowym kształtujące i przekształcające jej profil,
7) → zakwaszanie i → alkalizacja, a także wiele procesów objętych wspólnym terminem → degradacja.
Procesy glebowe nakładają się na → procesy glebotwórcze.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Uggla H., Uggla Z. 1979. Gleboznawstwo leśne. PWRiL. Warszawa.
Klasyfikacja gleb leśnych Polski 2000. Praca zbiorowa. CILP.

Publikacje powiązane tematycznie

Uggla H., Uggla Z. 1979. Gleboznawstwo leśne. PWRiL. Warszawa.
Klasyfikacja gleb leśnych Polski 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013. Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.
Kowalkowski A., 1979: Badania nad modelem dynamiki procesów glebowych w ekosystemach. Prace Kom. Nauk. PTG II/13,Warszawa: 5-24.
Allen P. A. 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. PWN Warszawa.
Lindner L. (red.), 1992. Czwartorzęd, osady, metody badań, stratygrafia. Wyd. PAE, Warszawa.

Powiązane hasła

procesy glebotwórcze

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt