Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

profile glebowe

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), na powierzchni gleby zalega warstwa ściółki złożona z martwych i gnijących szczątków roślinnych, w której bardziej lub mniej wyraźnie dają się wyodrębnić poszczególne warstwy nazywane poziomami glebowymi. Poziomy glebowe są tworzone przez rozkładające się szczątki roślinne zmieszane z cząstkami mineralnymi gleby. Pod warstwą gleby znajduje się warstwa skały macierzystej, uczestniczącej w procesie powstawania gleby. Taka warstwowa struktura gleby nosi nazwę profilu glebowego. Gleboznawcy wyróżniają trzy poziomy glebowe ponad poziomem skały macierzystej: poziom A, B i C. Znajdujący się poniżej poziom skały macierzystej nazywany jest poziomem R. Obraz profilu glebowego może dostarczyć wiele informacji o procesach odbywających się w obrębie danego ekosystemu.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Publikacje powiązane tematycznie

Falińska K. (2004): Ekologia roślin. PWN, Warszawa.
Faliński J.B. (2001): Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. PWN. Warszawa.
Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Powiązane hasła

tworzenie się gleb

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt