Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

próg słyszalności

(ergonomia w leśnictwie), przyjęto, że poziom natężenia dźwięku (ciśnienia akustycznego) wyrażany w dB jest podstawowym parametrem pomiarowym określającym intensywność hałasu występującego w otoczeniu człowieka. Poziom odpowiadający progowi słyszalności wynosi 0 dB ponieważ  P = P0, a zatem L wyliczymy zgodnie ze wzorem podanym w zakładce Tabele.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
PN/94-N-01307. Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Polski Komitet Normalizacyjny.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt