Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

program TAKSATOR - Plany Uproszczone

(urządzanie lasu), program do tworzenia uproszczonych Planów Urządzania Lasu, który został opracowany w celu umożliwienia wprowadzania, przetwarzania i udostępniania danych zbieranych podczas tworzenia uproszczonych Planów Urządzania Lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu. Program umożliwia eksport danych w formacie zgodnym z bazą danych LAS systemu informatycznego Lasów Państwowych, co pozwala na gromadzenie danych o lasach różnych form własności w jednolitej strukturze. W programie zastosowano identyczne listy kodów jak w bazie danych systemu LAS i w programie TAKSATOR dla Lasów Państwowych. Zastosowano również analogiczne kontrole logiczne, sprawdzające poprawność danych ograniczając je do takiego zakresu, który odpowiada węższemu zakresowi danych zbieranych podczas opracowywania uproszczonych planów urządzania lasu lub inwentaryzacji stanu lasu. Wszystkie te działania mają na celu ujednolicenie sposobu zbierania danych o zasobach leśnych w skali całego kraju, dowolną wymianę tych informacji pomiędzy różnymi bazami danych i systemami informatycznymi.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
http://www.zilp.lasy.gov.pl/z/test01/dzialalnosc/dzialoprog/taksator_pu/

Powiązane hasła

program TAKSATOR

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt