Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

program TAKSATOR

(urządzanie lasu), oprogramowanie TAKSATOR jest elementem kompleksowej koncepcji rozwiązania zagadnień urządzania lasu w systemie informatycznym Lasów Państwowych. Aplikacja umożliwia pobieranie danych z baz nadleśnictw na potrzeby prac urządzeniowych, tworzenie nowych opisów taksacyjnych wraz z zestawieniami określonymi w IUL oraz zapewnia właściwą wymianę danych do SILP. Oprogramowanie jest wykorzystywane zarówno przez wykonawców planów UL jaki i nadzorujących poprawność ich sporządzania. Program TAKSATOR jest własnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i stanowi integralną część SILP. Nadzór nad merytoryczna poprawnością oprogramowania sprawuje Wydział Urządzania Lasu DGLP, obsługą informatyczną zajmuje się ZILP.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt