Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

projektant

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, której zadaniem jest opracowanie projektu budowlanego zgodnego z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz z obowiązującymi przepisami stanowionymi przez prawo budowlane i polskie normy. Do obowiązków projektanta należy również uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień oraz sprawdzenie rozwiązań projektowych, a także udzielenie wyjaśnień dotyczących wątpliwości wynikających z projektu i zastosowanych rozwiązań, jak również sprawowanie nadzoru autorskiego na wniosek inwestora. Projektant na wniosek inwestora lub kierownika budowy ma obowiązek dokonać uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w wersji pierwotnej projektu.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
G. Trzciński. 2004. Budownictwo Leśne. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt