Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

przebudowa drzewostanu

(hodowla lasu, szczegółowa hodowla lasu), Zmienianie (całkowite lub częściowe) składu gatunkowego lub budowy pionowej drzewostanu w celu dostosowania do wymagań siedliska, zamiast obecnego drzewostanu powstaje nowy - w ciągu jednego roku (na zrębie zupełnym) lub w określonym czasie (po okresie przebudowy), zależnie od przyjętej rębni lub cięć przebudowy, wprowadzanych gatunków i właściwości siedliska. Przebudowie podlegają drzewostany, które nie zapewniają możliwości realizacji celów trwałej, zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, określonych ogólnie w ustawie o lasach i szczegółowo w obowiązującym planie urządzania lasu. Podstawą do określenia potrzeb w zakresie przebudowy drzewostanu w nadleśnictwie jest indywidualna ocena każdego drzewostanu z punktu widzenia jego zgodności z warunkami siedliskowymi i celami gospodarki leśnej w danych warunkach przyrodniczych i ekonomicznych, okreslonymi dla każdego drzewostanu, z uwzględnieniem głównych funkcji lasu w zagospodarowaniu przestrzennym kraju.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Słownik encyklopedyczny leśnictwa, drzewnictwa, ochrony środowiska, łowiectwa oraz dziedzin pokrewnych. Praca zbiorowa pod red. E. Więcko,1996. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.  PGL Lasy Państwowe 2012. Zasady hodowli lasu. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt