Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

przechowywanie nasion

(hodowla lasu, szkółkarstwo), przetrzymywanie nasion w okresie od zbioru do wysiewu w warunkach temperatury i wilgotności dostosowanych do ich biologicznych właściwości i zapewniających zachowanie pełnej wartości siewnej. Świeżo zebrane nasiona mają dużą wilgotność i stosunkowo silnie oddychają, a złożone w grubej warstwie lub w zamkniętym pojemniku szybko zagrzewają się pod wpływem ciepła wytwarzanego przy oddychaniu lub działania drobnoustrojów; przy oddychaniu i w wyniku biochemicznych przemian w zawartych nasionach substancjach zapasowych wydziela się dużo pary wodnej, która skrapla się na powierzchni nasion, co jest określane jako pocenie się nasion. Najistotniejsze przy przechowywaniu nasion jest, więc ich podsuszenie bezpośrednio po zbiorze w celu ograniczenia oddychania. Rozróżnia się dwa typy przechowywania nasion: konserwujące i przysposabiające. Konserwujące przechowywanie nasion stosuje się do nasion, zdolnych do kiełkowania niezwłocznie po osiągnięciu dojrzałości; zależnie od biologicznych właściwości; stosuje się przechowywanie nasion luzem, w pryzmach, skrzyniach, workach; na sucho w szczelnych pojemnikach w temperaturze ok. 00C; w umiarkowanej wilgotności (pod drzewostanem) – w warunkach zbliżonych do tych, jakie nasiona spotykają w naturze po opadnięciu; w piasku – w celu zapewnienia nasionom równomiernej wilgotności przez cały okres; w obniżonej temperaturze – powodującej zredukowanie do minimum oddychania i procesów biochemicznych. Przysposabiającego przechowywania nasion wymagają nasiona, które po osiągnięciu dojrzałości przechodzą w stan spoczynku, są to dłużej niż przez pierwszą zimę przechowywane luzem nasiona niektórych gatunków liściastych; stosuje się tu dwa sposoby: dołowanie i stratyfikację. Po konserwującym przechowywaniu nasion są często stosowane różne sposoby przedsiewnego przygotowania nasion.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Nasiona leśnych drzew liściastych. Od zbioru do siewu. Bolesław Suszka, C. Muller, M. Bonet-Masimbert. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa – Poznań 2000

Publikacje powiązane tematycznie

Nasiennictwo leśnych drzew i krzewów iglastych. Praca zbiorowa pod red. A. Załęskiego. Oficyna Edytorska „Wydawnictwo wiat”. Warszawa 1995

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt