Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

przedmiar robót

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), jest zestawieniem wszystkich czynności koniecznych do wykonania przebudowy (remontu lub budowy) obiektu budowlanego w kolejności technologicznej ich wykonywania przewidzianych w projekcie budowlanym. Jest on jednocześnie podstawą do opracowania kosztorysu inwestorskiego (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Dz.U. 2004 Nr 130, poz. 1389), jak i kosztorysu ofertowego przez wykonawców przystępujących do przetargu w ramach zamówienia publicznego. Dlatego przedmiar robót powinien być integralną częścią dokumentacji projektowej zgodną z załącznikami projektu budowlanego i szczegółowej specyfikacji technicznej, a szczególnie w przypadku występowania przez inwestora o finansowanie ze środków zewnętrznych, gdzie stanowi on podstawę do opracowania zestawienia finansowo-rzeczowego.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Grzegorz Trzciński

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt