Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

przedplon

(hodowla lasu, szczegółowa hodowla lasu), Osłonowy drzewostan mający za zadanie wytworzenie warunków środowiska  leśnego na powierzchni odsłoniętej, pozwalających na założenie drzewostanu złożonego z gatunków odpowiadających możliwościom produkcyjnym siedliska, zazwyczaj cienioznośnych. Do gatunków przedplonowych należą: brzoza, modrzew, sosna, olsza. Po przekroczeniu przez uprawę podokapową strefy zagrożenia, przedplon jest usuwany, przy czym najlepiej ukształtowane drzewa przedplonowe mogą być pozostawione jako domieszka w przyszłym drzewostanie.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Słownik encyklopedyczny leśnictwa, drzewnictwa, ochrony środowiska, łowiectwa oraz dziedzin pokrewnych. Praca zbiorowa pod red. E. Więcko,1996. Wydawnictwo SGGW. Warszawa. Szymański S., 2000. Ekologiczne podstawy hodowli lasu. PWRiL. Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt