Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

przejścia dla zwierząt

(Ochrona przyrody), budowle i konstrukcje inżynieryjne oraz rozwiązania techniczne umożliwiająca zwierzętom różnych gatunków bezpieczne przechodzenie nad, po lub pod drogą lub linią kolejową, bez kontaktowania się z ruchem drogowym. Funkcje przejść dla zwierząt:
1. Umożliwienie dalszego bytowania zwierząt, których areały osobnicze (terytoria) zostały przecięte przez drogę;
2. Umożliwienie przemieszczania się osobników migrujących na dalekie odległości.
Podstawowe typy przejść dla zwierząt to:
Przejście po powierzchni drogi
Przejście górne duże – most krajobrazowy
Przejście górne duże – tunel
Przejście górne duże 35-80 m szerokości
Przejście górne średnie < 35 m szerokości
Przejście dolne duże – estakada > 5 m wysokości
Przejście dolne duże – estakada/most > 3,5 m wysokości
Przejście dolne średnie – estakada/most > 2,5 m wysokości
Przejście dolne małe
Przejście dla płazów

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Marek Maciantowicz

Publikacje powiązane tematycznie

Kurek R.T. 2010. Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach. Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt