Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

przekroje poprzeczne

(inżynieria leśna, drogownictwo leśne), przekroje poprzeczne wykonane dla każdego charakterystycznego punktu drogi  (pikiety) wyznaczonego w czasie jej trasowania (pikietażu trasy drogowej), służą do ustalenia sposobu odwodnienia korpusu drogowego (występowania rowów i możliwości odprowadzenia wody w teren), oraz do obliczeń koniecznych przy przedmiarze drogowym. Przekroje poprzeczne wykonuje się w skali 1:100 na podstawie niwelacji poprzecznej terenu (odtworzenie linii terenu), a następnie ustalonej szerokości korony drogi dla niwelety robót ziemnych i wielkości wykopu lub nasypu wynikającego z ustalonego przebiegu niwelety robót ziemnych na profilu podłużnym. Otrzymuje się w ten sposób dane dotyczące rzędnych dna rowów, powierzchni wykopów/nasypów oraz szerokości torowiska robót ziemnych i pasa drogowego.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Grzegorz Trzciński

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt