Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

przemysł chemicznego przerobu drewna

Opis
Zgłoś uwagę
(nauka o surowcu drzewnym), przemysł ten stosuje głównie chemiczne metody przerobu, polegające na wyodrębnieniu poszczególnych składników drewna, na rozkładzie drewna lub jego składników i przerobie ich, często z dodatkiem innych ciał chemicznych, na nowe, odmienne od drewna produkty. Przy przerobie chemicznym drewna jego natura oraz własności fizyczne i chemiczne ulegają daleko idącym zmianom i w zasadzie otrzymane produkty zatracają cechy i właściwości drewna i w niczym go nie przypominają.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Laurow Z. 1999. Pozyskiwanie drewna. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Zgłoś uwagę do hasła

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt