Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

przepiórka

(zoologia leśna,ptaki), (łac. Coturnix coturnix, ang. Quail) ptak z rodziny Phasianidae (kurowate), rzędu Galliformes (grzebiące). Długość ciała 16-18 cm, masa ciała 70-140 g. Brązowordzawa z podłużnym czarno-płowym rysunkiem na grzbiecie i bokach. Nad okiem płowa brew podkreślona od góry i dołu ciemnymi paskami. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. Samiec różni się od samicy czarnym gardłem. W Polsce szeroko rozpowszechniony gatunek lęgowy, ale coraz mniej liczny ze względu na chemizację i mechanizację rolnictwa. Zamieszkuje łąki, pola, chętnie lucerny i koniczyny. Gniazdo zakłada na ziemi. W okresie V-VI składa 8-13 jaja, które wysiaduje wyłącznie samica przez 17-20 dni. Zagniazdownik, pisklęta wykluwają się pokryte puchem i są od razu gotowe do opuszczenia gniazda. Wyprowadza jeden lęg w roku. Jedyny wędrowny gatunek kuraka, przeloty V i VIII-IX, zimuje w Afryce. Pożywienie: nasiona, drobne bezkręgowce. Liczebność w Polsce szacowana na 100-150 tysięcy par. Gatunek objęty ochroną ścisłą.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Dariusz Graszka - Petrykowski

Publikacje powiązane tematycznie

Aulak W., Rowiński P. 2010. Tablice biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cramp S. (red.) 1977-1994. The Birds of the Western Palearctic. T. I-IX. Oxford University Press, Oxford
Sikora A. i in. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań
Svensson L. 2012. Ptaki. Przewodnik Collinsa. Multico, Warszawa
Tomiałojć L., Stawarczyk S. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław

Powiązane hasła

przepiórkazagniazdowniki

Zdjęcia

Rysunki

przepiórka

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt