Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

przepływy najniższe (minimalne)

(inżynieria leśna, hydrologia), występują w okresach ograniczonego zasilania rzek, które w tym czasie odbywa się wyłącznie drogą podziemną. Przeto wielkość przepływów najniższych zależy od zasobności drenowanych przez rzekę poziomów wodonośnych alimentowanych drogą infiltracji wód opadowych lub roztopowych. Czynnikami kształtującymi przepływy minimalne są: wielkość zasilania infiltracyjnego drenowanych przez rzekę poziomów wodonośnych, głębokość wcięcia erozyjnego koryta rzecznego i rodzaj więzi hydraulicznej rzeki z wodami podziemnymi.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Bajkiewicz-Grabowska E.,  2008 – Hydrologia ogólna. PWN, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Byczkowski A. 1996, Hydrologia Tom I Wydawnictwo SGGW, Warszawa
Byczkowski A. 1999, Hydrologia Tom II Wydawnictwo SGGW, Warszawa
 

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt