Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

przepływy najwyższe (maksymalne)

(inżynieria leśna, hydrologia), powstają w wyniku zasilania głównie powierzchniowego rzek wodami opadowymi pochodzącymi z roztopów, topnienia lodowców lub intensywnych opadów. Wielkość tych przepływów zależy głównie od czynników klimatycznych (np. wielkości i przestrzennego rozkładu opadów), ale także od czynników warunkujących kształtowanie się przepływów, a więc od kształtu zlewni, jej rzeźby, budowy geologicznej, zwłaszcza budowy doliny, gęstości sieci rzecznej, wielkości dopływów itp.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Bajkiewicz-Grabowska E.,  2008 – Hydrologia ogólna. PWN, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Byczkowski A. 1996, Hydrologia Tom I Wydawnictwo SGGW, Warszawa
Byczkowski A. 1999, Hydrologia Tom II Wydawnictwo SGGW, Warszawa

 

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt