Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

przerwanie ciągłości ekosystemowej

(ochrona przyrody, natura 2000), powstanie barier infrastrukturalnych, prowadzących do: a) dezintegracji zbioru obszarów funkcjonalnych, związanego z miejscami gniazdowania oraz przebywania, poza okresem aktywności dobowej, ptaków gatunków rzadkich lub zagrożonych wyginięciem, polegającej na pozbawieniu, w całości lub w części, niektórych z tych obszarów  zdolności do zaspokajania potrzeb życiowych tych ptaków oraz
b) podzielenia oraz wywołania innych zjawisk w obrębie specjalnego obszaru ochrony siedlisk, w wyniku których:- siedliska przyrodnicze, wymagające specjalnej ochrony przekształcą się w zniekształcone siedliska przyrodnicze oraz- nastąpi spadek liczebności osobniczej gatunków fauny oraz flory, podlegających w tym obszarze specjalnej ochronie.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Konrad Tomaszewski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt