Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

przestępstwa przeciwko środowisku

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), przestępstwa przeciwko środowisku to:1) zanieczyszczanie wody, powietrza lub ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach,2) składowanie, usuwanie, przerabianie, unieszkodliwianie albo przewożenie odpadów lub substancji w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach;3) sprowadzanie z zagranicy odpadów lub substancji zagrażających środowisku, 4) przewożenie, gromadzenie, składowanie, porzucanie lub pozostawianie bez właściwego zabezpieczenia materiału jądrowego albo innego źródła promieniowania jonizującego, jeżeli może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Rozdział XXII, art. 182,183,184

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt