Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

przewodność elektryczna gleby

(Gleboznawstwo leśne), (electrical conductivity - EC) jest zdolnością materiału do przewodzenia prądu elektrycznego i jest powszechnie wyrażana w jednostką zwana milliSiemens na metr (mS.m-1). Przewodność elektryczna gleby (EC) jest miarą, która koreluje z takimi właściwościami, jak: → uziarnienie gleby, → pojemność sorpcyjna kationowa, warunki infiltracji, zawartość materii organicznej, zasolenie. Umożliwia ona określenie ilości rozpuszczonych pierwiastków w roztworze glebowym. Roztwory o małym zasoleniu mają EC poniżej 25 mS.m-1, a silnie zasolone – powyżej 75 mS.m-1. Roztwory o przewodnictwie zbliżonym do 1 mS.m-1 zawierają około 6,4 mg . dm-3 rozpuszczonych soli. Problemy z zasoleniem często występują na terenach regularnie nawadnianych, w sąsiedztwie dróg posypywanych zimą solą, a także w terenach przymorskich (laguny). Badanie EC można wykonać w laboratorium na pobranych próbkach, ale również w terenie z pomocą przenośnych sond. Pomiarów przewodności roztworu dokonuje się za pomocą konduktometrów. Konduktometria polega na pomiarze EC, które jest odwrotnością oporności elektrycznej roztworu pomiędzy dwiema obojętnymi elektrodami. Testery czystości wody (przydatności do spożycia) są prawie zawsze oparte na pomiarze EC. Czysta destylowana woda posiada bardzo niską EC, zwykle < 20 μS (0,02 mS) podczas gdy woda z kranu osiąga nawet 200 μS (0,2 mS).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Minczewski J., Marczenko Z. 1976. Chemia analityczna, t. 3, PWN, Warszawa 1976.

Publikacje powiązane tematycznie

Minczewski J., Marczenko Z. 1976. Chemia analityczna, t. 3, PWN, Warszawa 1976.
Szczepaniak W. 2011. Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Warszawa PWN.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt