Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

punkt czerpania wody

(inżynieria leśna, drogownictwo leśne), ujęcia wody do celów gaśniczych zorganizowane na terenie lasu lub poza nim przystosowane do pobierania wody przez pojazdy i sprzęt straży pożarnej. Wymagania oraz rozmieszczenie punktów czerpania wody określa Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 (Dz.U. 2006 Nr 58, poz.405 z póź. zm.) i mogą to być punkty zorganizowane na wodach naturalnych (cieki, jeziora, zbiorniki retencyjne) oraz sztucznych (zbiorniki, hydranty).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Grzegorz Trzciński

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt