Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

punkt widokowy

Opis
Zgłoś uwagę

(turystyka), punktowy obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy będący miejscem lub punktem topograficznym wyniesionym ponad okoliczny teren, z którego rozpościera się widok na okolicę. Punkt widokowy może być wyposażony w urządzenia obsługi ruchu turystycznego oraz infrastrukturę informacyjno-porządkową.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Wioletta Kacprzyk na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Tekst pierwotny: Dz.U.2003.220.2181; ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 r. Nr 100, poz. 1085)

Zgłoś uwagę do hasła

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt