Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Puszcza Romincka

(siedliskoznawstwo leśne), Puszcza Romincka leży w północno-wschodniej Polsce, na pograniczu Polski i Rosji. Ogólna powierzchnia jej podawana w literaturze szacowana jest na 35 tys. ha, w tym 12-15,5 tys. ha w granicach Polski. W Polsce puszcza ta jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w granicach gmin Gołdap – cz. płn.-wsch. i Dubeninki – cz. płn. w powiecie giżyckim. W ujęciu historycznym obszar ten krótko opisał Zaręba (Zaręba, 1986). Po stronie polskiej współczesne granice lasów Puszczy Rominckiej wyznaczają granica państwa z Rosją na odcinku od przejścia granicznego w Gołdapi do okolic Żytkiejm, oraz miejscowości: Żytkiejmy – Podbłędzie - droga 651 - Galwiecie – Kolniszki – północne obrzeża Gołdapi – granica państwa. W opisywanych granicach puszcza składa się z dwóch kompleksów rozdzielonych jeziorem Gołdap Z uwagi na położenie z dala od dużych miast oraz brak rozwiniętej bazy turystycznej Puszcza Romnicka jest jednym z najmniej narażonych na negatywne oddziaływanie antropopresji dużych kompleksów leśnych Polski. Jest to interesujący teren pod względem przyrodniczo-turystycznym, którego obszar omawiany się w znacznym stopniu z terenami w granicach parku krajobrazowego Puszczy Rominckiej (pow.ogólna 14 620 ha, w tym 10 534 ha (72%) lasów.) oraz obszar Natura 2000 PLH 280005 Puszcza Romincka; w jego granicach jest kilka rezerwatów przyrody w tym rezerwat ........................... Nazwa na mapie 'Polska mapa krajobrazowa' terenów leśnych w płn.-wsch. części województwa mazursko-warmińskiego,na płn-wsch. od Gołdapi
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Zaręba R., 1986. Puszcze, bory i lasy Polski. PWRiL, Warszawa Sokołowski A.W. 2006. Lasy północno-wschodniej Polski. CILP, Warszawa autor Roman Zielony
Publikacje powiązane tematycznie
Zawadzka D., Kwiecień E., 2011. Puszcze i lasy Polski, encyklopedia ilustrowana, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt