Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

puszczyk

(zoologia leśna,ptaki), (łac. Strix aluco, ang. Tawny Owl) ptak z rodziny Strigidae (puszczykowate), rzędu Strigiformes (sowy). Długość ciała 37-43 cm, rozpiętość skrzydeł 81-96 cm, masa ciała 310-660 g. Występuje w dwóch odmianach barwnych: brązowej i szarej. Całe ciało kreskowane i prążkowane. Szlara szara lub brązowawa, słabo prążkowana. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. W Polsce szeroko rozpowszechniony gatunek lęgowy, nasza najpospolitsza sowa. Zamieszkuje lasy, parki, zadrzewienia, osiedla. Gniazdo zakłada w dziuplach lub na budynkach, zajmuje też skrzynki lęgowe. W okresie III-V składa 2-5 jaj, które wysiaduje wyłącznie samica przez 28-30 dni. Wyprowadza jeden lęg w roku. Gatunek osiadły. Pożywienie: drobne gryzonie, rzadziej ptaki. Liczebność w Polsce szacowana na 65-75 tysięcy par. Gatunek objęty ochroną ścisłą i dodatkowym zakazem fotografowania, filmowania i obserwacji mogących powodować płoszenie lub niepokojenie.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Dariusz Graszka - Petrykowski

Publikacje powiązane tematycznie

Aulak W., Rowiński P. 2010. Tablice biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cramp S. (red.) 1977-1994. The Birds of the Western Palearctic. T. I-IX. Oxford University Press, Oxford
Sikora A. i in. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań
Svensson L. 2012. Ptaki. Przewodnik Collinsa. Multico, Warszawa
Tomiałojć L., Stawarczyk S. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław

Powiązane hasła

puszczykszlara

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt