Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

raport bazy danych Lasów Państwowych

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), każdy dokument lub zbiór dokumentów, powstający w ramach systemu informacyjnego w Lasach Państwowych w następstwie przetwarzania (porządkowania) informacji pierwotnych oraz wtórnych, wymagany w wykonaniu zadań i obowiązków, ciążących na Lasach Państwowych, lub potrzebny dla zapewniania należytego funkcjonowania Lasów Państwowych – ujęty w odpowiednim katalogu, zdefiniowany m.in. pod względem procedury przetwarzania danych, częstości powstawania, adresatów, nośnika, instrukcji interpretacyjnej  (raportem może być np. pojedyncza informacja, zestawienie tabelaryczna, wykres, rycina czy zbiór znaków tekstowych, składających się na treść dokumentu ). W informatycznej bazie danych raporty, wspomagające proces zarządzania zasobami ekonomicznymi, są na ogół tworzone oraz generowane w wyniku świadomej decyzji użytkownika bazy, choć nie jest wykluczone powstawanie części takich raportów w sposób samoczynny – stosownie do konkretnych rozwiązań programistycznych. Raporty komunikujące lub/oraz ostrzegające w profesjonalnych bazach danych powstają na ogół samoczynnie – t.j. bez inicjowania ze strony użytkownika lub w następstwie błędnych czynności ze strony użytkownika bazy. W praktyce, w profesjonalnej informatycznej  bazie danych, rzadko występuje wyraźne rozgraniczenie pomiędzy raptularzami elektronicznymi formularzami oraz raportami informatycznej bazy danych. Często konkretny widok na ekranie monitora zawiera elementy raptularza, formularza oraz raportu.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt