Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

raptularz bazy danych Lasów Państwowych

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), dokument na nośniku papierowym lub na nośniku elektronicznym, zawierający informacje z góry zadane ( w tym nazwy pozycji do wypełnienia, komentarze, objaśniania itd.) oraz miejsca do zapełniania informacjami pierwotnymi, przenoszonymi następnie do odpowiedniej dokumentacji (segregatora, katalogu, urządzenia ewidencyjnego, księgi, tabeli informatycznej bazy danych itp.). Dla użytkownika – raptularz elektroniczny jest, widocznym na ekranie monitora lub różnych urządzeń peryferyjnych, zbiorem odpowiednio uporządkowanych, z góry zadanych, informacji słownych i graficznych z miejscami na ekranie, zarezerwowanymi na wprowadzenie informacji pierwotnych. Szczególnym przypadkiem raptularza jest strona tekstu, wprowadzanego do tego raptularza (pliku) np. z użyciem programu informatycznego WORD. Rolę raptularza może odgrywać dokument zewnętrzny, wpływający do danej jednostki organizacyjnej (Lasów Państwowych), jeżeli wszystkie lub wybrane informacje w nim zawarte są przenoszone (za pomocą odpowiednich .formularzy akcji) do bazy danych Lasów Państwowych, funkcjonującej w tej jednostce organizacyjnej. W urządzeniach do numerycznego utrwalania obrazu funkcja raptularza przypada pojedynczemu plikowi, stanowiącemu zbiór informacji, kodującemu ów obraz.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt