Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

reakcja żywicieli na infekcje pasożytnicze

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), u kręgowców infekcje mikropasożytami wywołują silną odpowiedź immunologiczną. Składają się na nią dwa czynniki:
1) odpowiedź immunologiczna na poziomie komórkowym, podczas której patogen jest atakowany bezpośrednio przez wyspecjalizowane do tego komórki żywiciela,
2) odpowiedź immunologiczna limfocytów typu B, której wynikiem jest uruchomienie wytwarzania przeciwciał.
Pamięć immunologiczna organizmu żywiciela, powstała po pierwszej infekcji danym rodzajem patogenu, stwarza możliwości szybkiego reagowania w przyszłości, gdy tylko organizm zostanie znów zaatakowany przez ten sam patogen; można więc powiedzieć, że atak patogenu indukuje powstanie odporności w organizmie żywiciela. Mechanizmy zwalczania infekcji pasożytniczych występują także u roślin i zwierząt bezkręgowych, lecz nie są one tak wyrafinowane, są także mniej specyficzne. Możliwość utraty potencjalnych żywicieli spowodowanej wzrostem ich odporności jest przyczyną występowania strategii eksplozji, czyli gwałtownego opanowywania populacji żywicielskiej przez pasożyta

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Publikacje powiązane tematycznie

Falińska K. (2004): Ekologia roślin. PWN, Warszawa.
Faliński J.B. (2001): Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. PWN. Warszawa.
Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt